1

بررسی اعتقادات ادیان های مختلف Options

News Discuss 
توضیح درباره حکم «ترک حجاب» دختران هنگام تحصیل در خارج از کشور خانه اى كه در آن قرآن خوانده شود و ذكر خداى عزوجل (و یاد او) در آن بشود، بركتش بسیار گردد، و فرشتگان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند، و براى اهل آسمان مى درخشد http://www.webartika.ru/url.php?url=aHR0cHM6Ly9SZWN1cnNvcy5Jc2ZvZG9zdS5FZHUuZG8vd2lraTIvaW5kZXgucGhwLyVFMiU4NiU5MV9XaGF0X0lzX0xvdmU

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story